ศาลแขวงลพบุรี
Lopburi Kwaeng Court
News
ศาลแขวงลพบุรีจัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” นายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต นายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี เข้าร่วมพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระภาวนาวชิรญาณ ศาลแขวงลพบุรีดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีมโนสาเร่ โดยนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นกูเกิลมีท (Google Meet) ศาลแขวงลพบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
QR-Code ศาลแขวงลพบุรี
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+